2009 m. gruodžio 26 d., šeštadienis

2009 m. gruodžio 8 d., antradienis

Nemokamas: arba pasas, arba asmens tapatybės kortelė

Jau įregistruotas LR rinkliavų įstatymo pakeitimo projektas(XIP-1539), kuriuo siekiama, kad minėto įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje įvardintiems asmenims nemokamai būtų išduotas tik vienas jų pasirinktas dokumentas: arba asmens tapatybės kortelė, arba LR pasas.
„Pagal LR rinkliavų įstatymą minėti asmenys atleidžiami nuo valstybės nustatytos rinkliavos, todėl gali nemokamai prašyti ir asmens tapatybės kortelės, ir LR paso, nepriklausomai nuo to, ar abiejų dokumentų žmogui iš tiesų reikia. Kadangi dokumentai išduodami bei keičiami nemokamai, asmenys tuo naudojasi ir neracionaliai eikvoja valstybės biudžeto lėšas. Kai kurie asmenys paprašo minėtus dokumentus išduoti skubos tvarka, o tai vėlgi pareikalauja papildomų lėšų. Mano nuomone, šių dokumentų išdavimo skubos tvarka visiems turi būti mokama“ – teigia Seimo narys A. Nedzinskas.
Seimo narys mano, kad paminėtiems asmenims visiškai užtenka vieno asmens dokumento. Jei žmogus keliauja į užsienį, tikėtina, kad jis turi lėšų ir reikiamam dokumentui įsigyti.

2009 m. gruodžio 1 d., antradienis

Užprenumeruok laikraštį savo bibliotekai

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kaimo filialuose nerasite pagrindinio Alytaus rajono dienraščio „Alytaus naujienos”. Sunkmečiu Alytaus rajono savivaldybė teigia neišgalinti, o gal tiesiog nenorinti užprenumeruoti šio laikraščio.
Suprantu, kad pasinaudojant sunkmečiu kažkam naudinga riboti spaudos laisvę, žmonių informavimą apie mūsų darbus ir apsileidimus. Kritikuojantys straipsniai nė vienam nepatinka. Bet kuriuo atveju mums ir rajono savivaldybei turėtų būti gėda ir nepatogu pripažinti, jog gyventojus grąžiname į tarybinius laikus, kai žmonės galėjo gauti tik vieną laikraštį - vieną tiesą...
Todėl nusprendžiau paremti Alytaus rajono savivaldybės viešąją biblioteką ir užsakiau 10 metinių prenumeratų. Tačiau liko dar 23 bibliotekų filialai be prenumeratos. Raginimą prisidėti prie šios akcijos išsiunčiau ir Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariams, Alytaus krašto Seimo nariams.

Ps. Džiugu, kad Seimo nariai sureagavo ir užsakys prenumeratas. Apie tarybos narių veiksmus žinių neturiu. Apie naujausias šios akcijos žinias pranešiu netrukus.

Antanas Nedzinskas

2009 m. lapkričio 23 d., pirmadienis

Inteligentai lieka opozicijoje

Tenka pripažinti, jog kultūra buvo paskutinėje vietoje, ir yra. Ši gyvenimiška tiesa šiuo laikotarpiu ypač išryškėja. Drastiškai mažinami bibliotekų fondai knygoms skirti, o Valdovų rūmai toliau, nors ir sulėtėję, vis tiek statomi. Tačiau ar bus lėšų ir noro juos aplankyti, jei neliks kultūros žmoguje?
Džiugu, kad Alytaus rajono savivaldybė kultūros darbuotojų dienos proga surengė minėjimą. Taip buvo įvardinta savivaldybės internetiniame puslapyje www.arsa.lt. Tylus, uždaras minėjimas. Apie tai nebuvo paskelbta spaudoje, neinformuoti nei Alytaus krašto Seimo nariai, nei Alytaus apskrities viršininko administracija, nei eiliniai rajono gyventojai, o minėtame puslapyje nenurodytas kultūros darbuotojų dienos minėjimo laikas!
Renginio metu kultūros darbuotojai apdovanoti padėkos raštais o, trys geriausieji – piniginėmis premijomis, kuriuos išrinko Alytaus rajono taryba. Įdomu, ar tie geriausieji nėra vienos partijos nariai? Jeigu taip, tuomet drįsčiau pareikšti, kad grįžta laikai, kai apdovanojimus lemia ne pasiekti darbai, o partiškumas.
Keista, kad kultūros darbuotojai pakviesti ne į savo „namus“, o į Alytaus komunikacijos ir kultūros centrą. Negi visame Alytaus rajone neliko nei vieno kultūros centro, kuriame dar galima pasveikinti kultūros darbuotojus?
Teko girdėti, kad dalis kultūros darbuotojų atvyko pasirėdę gedulo spalvomis, kiti šį renginį visai ignoravo. Sakoma, kad inteligentai visada lieka opozicijoje.

Su švente Jus.

2009 m. spalio 30 d., penktadienis

Savivaldos rinkimams artėjant (II) - Lietuvos meteorito pranašystės

Tautos prisikėlimo partijos frakcijos griūtis išklibino permainų koalicijos pamatus. Siekdama juos sucementuoti, TS-LKD frakcija pasirašė tarpfrakcijinę sutartį su Laimonto Diniaus vadovaujama frakcija, dabar pasivadinusia „Viena Lietuva“. Tai buvo tik kosmetinis remontas griūvančiam pastatui, kuris prieš biudžetą pradėjo grėsmingai drebėti. Tik per plauką nuo vyriausybės šventyklos kolonos nenukrito Švietimo ir mokslo ministro statula.
Po drebėjimo, Vyriausybės vadovas nepaklususius savo partijos narius kvietėsi ant „kilimėlio“ ir tuo pačiu metu pasirašinėjo nacionalinį susitarimą, lietuviškai kalbant – paliaubų sutartį su profsąjungomis. Bandydamas sutvirtinti apibyrėjusią koaliciją bendradarbiauti pakvietė Darbo partiją. Šiuo atveju darbiečiai iš karto pasinaudojo suteikta viešųjų ryšių akcija ir pateikė savo „Lietuvos gelbėjimo“ pasiūlymus – reikalavimus. Tačiau naujieji kažkur skraidantys herojai persūdė. Pastaruosius sukritikavo ekspertai, pareiškę, kad įgyvendinus jų pasiūlymus, šalelė nesikankintų – užtektų poros mėnesių.
Pasukus laiką į priekį, per dūmus akyse matome, jog darbiečiai lemiamu momentu padėjo konservatoriams priimti biudžetą ir tuo derybos pasibaigė, nes optimizmu netryško nei viena pusė. Ir visą tą laiką, kaip atsarginis variantas buvo palaikomas ryšys su „Viena Lietuva“ atstovais. Pastarieji tapo Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos nariais ir jau atitinkamai pakeitė frakcijos pavadinimą vardan Gedimino Vagnoriaus partijos kandidatavimo į vietos savivaldą. Buvę „vienalietuviai“ derybose su valdančiąja dauguma reikalavo ministro posto, tačiau pasiūlytas kandidatas G. Vagnorius dar labiau išbalansavo ir taip jau susiskaldžiusią konservatorių partiją. Šios variacijos viešojoje erdvėje jau išreklamavo ryžtingai nusiteikusią Krikščionių konservatorių socialinę sąjungą.
Pastariesiems kelią pastojo vis labiau visuomenę įsiūbuojantis Jungtinis Demokratinis Judėjimas. Taip pat paskelbęs kovą į vietos savivaldą. Nepriteklių prispaustą visuomenę suvienijęs kova prieš: privalomą šiukšlių rinkliavą iš žmonių pagal gyvenamąjį plotą, kurstydami pasipiktinimą prieš pedofiliją ir tuo pačiu degindami žvakutes prie prokuratūros pastatų, pasisakydami prieš atliekų deginimo gamyklas miestuose, neva kenkiančias mobiliojo ryšio stotis virš mokyklų stogų ir t.t.
Vienintelis mažas spindulys politikos dūmuose – atsiradęs jaunimo judėjimas, kuris taip pat aktyviai ruošėsi dalyvauti savivaldos rinkimuose. Spaudoje jie jau vadinami „indigo” politikais. Politiškai pasikaustę ir veiklūs jaunuoliai pasieks savo tikslų: išjudins užsistovėjusius bei gendančius politikos vandenis ir suteiks vilties dar likusiems šalyje Lietuvos piliečiams.

2009 m. spalio 12 d., pirmadienis

Šaukštas deguto Seimo virtuvėje

Vos tik Seimo Pirmininke tapo Irena Degutienė, politikė griebėsi demonstruoti veiklumą ir taisyti pašlijusį Seimo įvaizdį. Šio tikslo vardan ir sušaukė visų frakcijų seniūnus siūlydama mažinti Seimo nario kancelerinių lėšų dydį ir padėjėjų skaičių.
Tačiau Seimo įvaizdis smuko ne dėl Seimo pirmininko veiklos, o dėl į skandalus įsipainiojusių Seimo narių. Vieni iš jų patys pargriuvo, kitiems kojytę žiniasklaida pakišo.
Ar taurelę išgėręs prie vairo Arvydas Vydžiūnas sustabdomas, ar Donalda Meiželytė plenarinių posėdžių metu koncertavo, ar posėdžių metu Saulius Stoma Airijoje viešėjo, ar kas nors savo kolegą gaidžiu išvadino... O kur dar šniukštinėjimai, kas kokį automobilį išsinuomojo, kokį servizą pirko, Trakų viešbutyje su kažkuo miegojo. Ir visa tai iš mokesčių mokėtojų pinigų.
Seimo nariai lėšų panaudojimo reglamentą suprato tiesmukiškai: kas neuždrausta, tas yra leista. Taip ir prasidėjo biuro nuomos iš visas lėšas, automobilių nuoma iš buvusios savo, ar tėvo firmos, ne rinkos vertės servizų pirkimas ir kita.
Seimo Pirmininkė nusprendė, kad Seimas turi demonstruoti „solidarumą su tauta“ ir išreklamavo šią akciją jai net neprasidėjus. Savo „ultimatomą“ pateikė visoms frakcijoms, įpareigojo klausimus apsvarstyti specialiai tam sukurtai komisijai. Tačiau Irenos Degutienės gerų norų „nesuprato“ nei viena frakcija, o speciali komisija pasiūlė neliesti išreklamuotų „prabangių automobilių“, bet uždrausti kanceliarinių prekių pirkimą iš minėtų lėšų. Bet gi pasipiktinimas ir kilo dėl automobilių, o ne „pūkuotuko“ knygų, skirtų vaikams. Kuomet frakcijos vardu paklausiau, ar nereikėtų mažinti Seimo garažams skiriamas lėšas, Irena Degutienė atsakė, „kad ten viskas optimalu“.
Tačiau Seimo pirmininkės šachmatinis ėjimas jau žengtas ir frakcijoms reikia reaguoti į jį. Ir prasideda dėlionės, švaresnio munduro demonstravimas badymas pirštu į „prabangius automobilius“. Į šį žaidimą įsivelia ir gerbiama šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė, nutylėdama apie savo institucijos lėšų taupymą. Į šį viešą politinį žaidimą įkeliama naminės degtinės legalizavimo rokiruotė, kuri mokesčiais prislėgtų gyventojų mintis ir diskusijas nuteiktų pramogai, o ne valstybinio mąsto problemų sprendimui.

2009 m. spalio 1 d., ketvirtadienis

Vieni moralūs, kiti moralesni

Seimo Pirmininkė, dar šį pirmadienį priimdama Seimo frakcijų seniūnus, kvietė visus laikytis moralios politikos principų bei viešojoje erdvėje nesivaržyti ir nesireklamuoti, teikiant pasiūlymus „dėl išlaidų susijusių su parlamentine veikla“ bei Seimo nario padėjėjų etatų mažinimo.

Po vakar viešojoje erdvėje pasirodžiusių pačios Seimo Pirmininkės komentarų apie Tautos prisikėlimo partijos frakcijos nenorą mažinti parlamentines išlaidas, frakcija šiandien kreipėsi į Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę su prašymu laikytis tos pačios moralios politikos principų ir nemanipuliuoti frakcijos teikiamais siūlymais viešojoje erdvėje.

Pirmadienio susitikime su Seimo vadove TPP frakcijos seniūnės pavaduotojas Antanas Nedzinskas be siūlymo sumažinti Seimo narių padėjėjų skaičių taip pat išreiškė frakcijos siūlymą atkreipti dėmesį į Seimo automobilių ūkio darbo optimizavimą.

2009 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

Savivaldos rinkimams artėjant...

Praėjo devyni mėnesiai nuo darbo Seime pradžios. Atėjo toks metas, kai jau galiu palyginti valdžią, kurią matydavau iš šalies, ir valdžią, kurioje esu pats. Teko atlaikyti nuolatinį žiniasklaidos spaudimą, stresą darbe, įtraukiančius politikos sūkurius, spendžiamus spąstus. Stengiausi neatitolti nuo Alytaus krašto, žmonių, pasitikėjusių manimi. Bijojau, kad užburtas privilegijų ir pats tapsiu „tokiu pačiu“. Sužinojau, jog Merai savivaldybėse aukštesni už politikus iš Vilniaus. Šią taisyklę patvirtino ir „Dzūkijos TV“ atidarymas. Tačiau pasirinkęs politiko darbą nesigailiu, kad ir koks jis geras, ar blogas būtų.

Nors nei vienerių metų nesu politikoje, tačiau matymas prasiplėtė kardinaliai. Valstybės valdymo sistema - kaip horizontas, kurio visų kraštų užmatyti fiziškai neįmanoma. Stebiu ir tai, kas vyksta Alytaus krašte ir matau tai, ko neturėtų būti. Ne tik matau, bet ir girdžiu. Po padėjėjos pokalbio telefonu su savivaldybės klerku, jai nupirkau diktofoną, kad kitą kartą įrašytų tai, ko neturėtų girdėti niekas. Kartais sulaukiu gyventojų, kurie atsiųsti kitų valdininkų. Ne tik gyventojų – ir žurnalistų.

Stebint Alytaus žiniasklaidą – liūdnoka darosi. Nenoriu tapti blogas pranašas, ir norėčiau, kad šis nerimas būtų be pagrindo. Žiniasklaida turėtų būti laisva ir nepriklausoma. Tačiau mano nuomone, dabar jos turinys ir sklaida įtakojama. Prisidengiant krize, bibliotekose užsakytas tik vienas vietinis laikraštis. Aš niekaip negaliu pateisinti vieno laikraščio 2-jų egzempliorių užsakymą tam pačiam bibliotekos filialui. Kelioms bibliotekos „Alytaus naujienas“ užsakiau, tačiau visoms pagelbėti negaliu. O žurnalistai gali prikibti, kad Antanas Nedzinskas skaito visus penkis to pačio laikraščio egzempliorius vienu metu!

Manęs pyktis jau neapima, kai jaučiu beprasmį žurnalisto puolimą. Papraščiausiai gaila žmogaus, kuris turi peržengti savo moralę, vertybes ir turi elgtis taip, kaip liepia jo darbdavys. Valdžia užsisako informacinį plotą laikraštyje ir talpina informaciją apie veiklą. Taip yra suprantama ir gerai. Bet kartais mokesčių mokėtojų pinigai panaudojami vieno žmogaus šlovinimui ir išaukštinimui. Kur atitinkami kontrolieriai? Nerimą sukėlė ir tai, kad „Dzūkijos TV“ dirbs su savivaldybėmis artimai susiję žmonės. Ar tai suderinama su žurnalistų etikos kodeksu? Naujoje „Dzūkijos TV“ dirba žmonės, vienaip ar kitaip susiję su savivaldybe. Nenuostabu, kad jos atidarymo metu meras kalbėjo: „jei reiks, ir antenas padėsime pastatyti, kad tik daugiau žiūrovų matytų“.
Valdžios skverbimąsi į žiniasklaidą paaiškinti nesunku: artėja rinkimai į Savivaldybių tarybas.

2009 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

Darbas Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje

Nuo rugsėjo 23 d. dirbu Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje.

Taip pat dirbu:
Informacinės visuomenės plėtros komitete,
Peticijų komisijoje.
Esu Tautos prisikėlimo partijos frakcijos seniūno pavaduotojas.

2009 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis

Jeigu nori, ir prie stulpo prilipsi

A.Nedzinskas su dalimi bendruomenės Miklusėnuose surengė perversmą

Lietuvos rytas ir toliau bando prilipti prie stuplo. Alytaus regioninė televizija parengė reportažą apie Miklusėnų bendruomenę ir jos įstatus...

Įstatai parengti kuo platesni tam, kad plėtojant bendruomenės veiklą nereikėtų antrą kartą taisyti įstatų. Ir punktas apie muzikinių įrašų gamybą ir platinimą įdėtas tam, kad ansamblių muzika, senolių kalbos ar atsiminimai galėtų būti įrašomi į audio laikmenas gavus lėšų iš įvairių projektų.
Būtent šie žodžiai ir nebuvo panaudoti reportaže..

2009 m. rugsėjo 8 d., antradienis

Esu pasiruošęs tapti Seimo Pirmininku

Jeigu Rudens sesijoje Lietuvos Respublikos Seimas interpeliacijos metu atstatydins dabartinį Seimo Pirmininką Arūną Valinską, ir jeigu aš būsiu iškeltas kaip kandidatas, esu pasiruošęs užimti šį postą.

Antanas Nedzinskas

2009 m. liepos 29 d., trečiadienis

Po ilgos pertraukos – nauja daina

Kątik įrašiau dainą, kurią skiriu Jums.

Tikiuosi, kad ji padės pabėgti nuo kasdieninių rūpesčių, suteiks šiltų, mielų emocijų. Dovanodamas šią dainą, linkiu saulėtos, nerūpestingos vasaros ir gerų atostogų...

2009 m. liepos 21 d., antradienis

Nepatogi tiesa Alytaus rajono savivaldybei

Birželio 26 dieną Alytaus rajono Miklusėnų gyvenvietės bendruomenė išsirinko naują bendruomenės pirmininką, tačiau Alytaus raj. savivaldybė tai ignoruoja ir pirmininką pripažįsta buvusį vadovą Vytautą Mocevičių. (informacinis pranešimas)
Matant tokią dezinformaciją už mokesčių mokėtojų pinigus spaudoje tylėti negalėjau, todėl "Alytaus naujienų" laikraštyje išspausdinau atsišaukimą. (informacinis pranešimas).
Ši nepatogi tiesa rajono savivaldybei tikriausiai yra todėl, kad gyvenvietėje bus vykdomas milijoninis projektas. Neatmetu galimybės, kad buvęs bendruomenės pirmininkas postą sieks susigrąžinti teismu. Tačiau kam toks vargas, jei bendruomenės pirmininkas dirba tik visuomeniniais pagrindais?

2009 m. liepos 15 d., trečiadienis

Sustabdžiau narystę Tautos prisikėlimo frakcijoje

Seime vyksta rokiruotės frakcijose, kurių pasikeitimai lemia Ministerijų vadovų kvotas, tad kiekviena frakcija siekia prisišaukti Seimo narius pas save. Tuomet prisideda dar viena Ministerija, dar vienas postas...
Man postų nereikia, ir šiuose žaidimuose nedalyvauju, todėl sustabdžiau narystę TTP frakcijoje su savo kolegomis, kurioms vertybės svarbesnės.
Ruošiuosi atstovauti žmonėms ne vieną kadenciją, todėl mano dalyvavimas valdžios "lovio" dalybose būtų pražūtingas.

Ps. Manau, kad ir kiti mano bendražygiai turėtų prisiminti, kad per rinkimus į LR Seimą deklaravo, jog valdžioje jie postų nesieks.

2009 m. liepos 13 d., pirmadienis

Vasara: atostogų metas?

Ši vasara kaip niekad darbinga. Darbo daug, o rezultatų nesimato. Net savo puslapyje senokai naujienų nepateikiau. O blogų naujienų nesinori rašyti...

Jau nuo gegužės mėnesio savaitgaliai visuomeniniai, namuose nebent sekmadieniais pailsiu. Miestelių šventės, bendruomenių susirinkimai, konferencijos ir pan. Atrodo paprasta, bet taip tik atrodo. Tačiau tai man patinka.

Kaip nekeista, vasarą žmonės aktyvesni. Sulaukiu į kabinetą ateinančių žmonių. Dažniausiai būdavo žemės klausimai, klausimai susiję su savivaldybės veikla, dabar atsirado interesantų dėl elektros tiekimo, įvedimo.

Dėl minėto klausimo neprisistatę patys skambinomės į savivaldybę, tačiau teko išgirsti atsainius atsakymus su pasišaipančio juoko intarpais...

Tikriausiai todėl žmonės ateina pas išrinktą Seimo narį.


Ps.
Diktofoną jau įsigijau.

2009 m. birželio 3 d., trečiadienis

Geriausia reklama - Seimo narys!

Spaudoje nuaidėjo straipsniai su antraštėmis:
"Dainininkės naktys - pas A.Nedzinską Seimo viešbutyje"
Žurnalo šaltiniai tikriausiai yra pats žurnalas, nes jei paklaustumei gražuolės, kuriame aukšte gyvena Seimo narys, koks vaizdas pro jo langą, kokia spalva nudažyta virtuvė - atsakymo negautumėte.....

Ps.
Ir nuotrauka ant žurnalo viršelio papraščiausiai sumontuota.

2009 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis

Brendžiuko po dešimt nebus.

Seime nebuvo pritarta sugražinti alkoholio naktinę prekybą.

TPP frakcijos narys Antanas Nedzinskas pasisakė už leidimą prekiauti alkoholiu naktį ir tvirtino, kad jo gimtajame krašte suklestėjo nelegali prekyba ne maistui skirtais produktais, turinčiais spirito.
„Mano Alytaus krašte, kuris yra netoli Lenkijos sienos, psichozių tikrai sumažėjo, tačiau suaktyvėjo kiti verslai, pavyzdžiui, laidojimo reikmenų gamyba, giedojimo paslaugos.
Jei ne tik aš būčiau paragavęs lengvai gaunamo skysčio, primenančio variklių valymo priemonę, kuris tikrai sumažina psichozių skaičių, tokių diskusijų Seime nebūtų“.

Nuoroda.

2009 m. gegužės 19 d., antradienis

Ačiū už Prezidentę! Lietuvos lenkams.

Ačiū visiems kandidatams į Lietuvos Prezidentus, kurie atstovaudami visus visuomenės sluoksnius, partijas, tautines mažumas, kurios kvietė išreikšti savo valią.
Lietuviai balsuoja visada: arba už vienos partijos, krypties atstovą, arba už kitos. Džiaugiuosi, kad šįkart Lietuviai ryžtingai išrinko savo Prezidentę.
Ryžtingumo ir Lietuvos lenkų dėka, jau pirmajame ture turime Prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Neturėdami savo kandidato, Lietuvos lenkai nebūtų atėję balsuoti į rinkimus ir nebūtume pasiekę penkiasdešimties procentų balsavimo teisę turinčių piliečių aktyvumo. Tad Ačiū.

2009 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

Dėl istorinių automobilių statuso...

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 10, 25, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-468 (pateikimas)

Nuoroda

Kitas iš likusių dar trijų darbotvarkės klausimų, neskaičiuojant pareiškimų, – Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 10, 25, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-468. Jį inicijuoja savo parašais 71 Seimo narys. Iniciatorių didelės grupės vardu pranešėjas Seimo narys A. Nedzinskas.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, Seimo nariai, pristatau Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 10, 25, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Projekto teikėjai – aš ir mano kolega E. Tamašauskas. Projekto rengimą paskatino Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacija „Retromobile“ bei kiti istorinių automobilių klubų nariai, kurie jau 2007 m. kreipėsi į tuometinę Vyriausybę, Kultūros, Susisiekimo, Krašto apsaugos ministerijas, prašydami išspręsti šį klausimą.

Šio įstatymo projekto tikslas – apibrėžti „istorinės transporto priemonės“ sąvoką ir reglamentuoti jos vartojimą. Šiame įstatyme buvo vartojama sąvoka „antikvarinė motorinė transporto priemonė“, o šiuo projektu siūloma vartoti sąvoką „istorinė transporto priemonė“. Ji plačiai vartojama užsienyje, ją patvirtino Tarptautinė istorinių transporto priemonių federacija (FIVA), kitos organizacijos.

Taip pat šiuo projektu siekiama vietoj 50 metų senumo antikvarinėms transporto priemonėms siūlyti istorinėms transporto priemonėms 30 metų senumą.

Šis projektas leistų reglamentuoti istorinės transporto priemonės pripažinimo istorine tvarką, kurią nustatytų Susisiekimo ministerija. Ji nustatytų, ar sena amžiumi transporto priemonė gali vadintis istorine. Istorinė transporto priemonė, žinia, turi būti originali, autentiška, originalios komplektacijos ir t. t. Tik tokiu atveju būtų suteikiami specialūs numeriai tokiems istoriniams automobiliams. Beje, tai nėra naujas dalykas – ši praktika plačiai naudojama užsienio šalyse. Specialūs numeriai istorinėms transporto priemonėms suteikiami Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, taip pat už Atlanto, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Trumpai tiek. Laukiu klausimų.

PIRMININKAS. Jūsų paklausti užsirašė net 11 Seimo narių. Pirmasis klausia Seimo narys K. Daukšys. Nėra. Klausia Seimo narys B. Pauža. Nėra. Klausia Seimo narys L. Kernagis.

L. KERNAGIS (TPPF). Gerbiamasis pranešėjau, paprastas klausimas. Kodėl jūs norėtumėte keisti pavadinimą – iš „antikvarinės“ „istorine“ , nes mes žinome, kad Lietuva tikrai negarsi savo automobilių gamyba, o istorija faktiškai susijusi su tos šalies istorija, kurią mes (…). Vienas klausimas.

Kitas klausimas. Norite leisti, kad transporto priemonė, turinti vairą kitoje pusėje, laisvai važinėtų mūsų gatvėmis. Ar nemanote, kad tai sudarys šiek tiek eismo problemų ir gali sukelti saugumo problemų? Ačiū.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Kai vyksta istorinių automobilių paradai, juos lydi policijos ekipažai.

Dėl vairo kitoje pusėje, neįprastai kaip Lietuvoje, tenka pripažinti, kad į Lietuvą atvežama tokių galimai istorinių automobilių, tačiau perkelti vairą nelogiška, nes tai gadintų pačią transporto priemonę. Jeigu būtų važinėjama retai, tik tam tikromis progomis ir šiltu sezonu, nemanau, kad tai sudarytų kliūčių. Beje, užsieniečiai, atvykę į Lietuvą, tam tikrą laiką gali ramiai važinėti automobiliu, kurio vairas kitoje pusėje.

PIRMININKAS. Seimo narys K. Kuzminskas.

K. KUZMINSKAS (TS-LKDF). Gerbiamasis pranešėjau, jeigu Seimas pritars jūsų teikiamam įstatymo projektui, kokius dar teisės aktus reikės keisti, kokius įstatymus reikės keisti, ir ypač Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo projektą? Ačiū.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Sąvoka „antikvarinė transporto priemonė“ Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme apibrėžė kaip tik tokius automobilius. Tačiau šis įstatymas būtų susietas su Kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymu. Šis įstatymas daugiau suvaržo, negu leidžia istorinės transporto priemonės savininkui naudotis tuo automobiliu. Pagal tai būtų dideli apribojimai važiuoti, automobilio šeimininkas negalėtų pats restauruoti automobilio, nes pagal tą įstatymą yra tvirtinamos restauravimo tarybos, restauratorių atestacijos komisija ir t. t. Todėl susiejimas su kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašu suteikia daug daugiau kliūčių negu galimybių. Savininkas, užregistravęs automobilį kilnojamųjų kultūros vertybių sąraše, automobiliu beveik negali disponuoti. Kadangi niekas į tą sąrašą neužsirašo, net ir nėra tikslios apskaitos, kiek Lietuvoje yra antikvarinių ar istorinį statusą turinčių automobilių.

PIRMININKAS. Seimo narys R. A. Ručys.

R. A. RUČYS (TTF). Gerbiamasis pranešėjau, kodėl istorinės transporto priemonės numatomos registruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, o ne Motorinių transporto priemonių registre?

Ir kitas klausimas. Kodėl jūs nustatėte 30 metų, o ne 20 ar 50, kaip buvo?

A. NEDZINSKAS (TPPF). Atsakysiu taip. Ar „antikvarinė motorinė transporto priemonė“, ar mano siūloma „istorinė transporto priemonė“ yra diskusinis dalykas. Taip pat diskusinis dalykas, ar tikrai 30 metų transporto priemonė jau būtų pripažinta istorine. Galima diskutuoti, tačiau bet kuriuo atveju istorine transporto priemonę, kaip aš minėjau, pripažintų komisija, kuri įvertintų, ar ji autentiška, ar tikrai verta istorinės transporto priemonės statuso.

PIRMININKAS. Seimo narys E. Pupinis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tikrųjų istorinė – tai turėtų būti ne kažkokia ypatinga, kuri pasižymėjusi tam tikrose lenktynėse ir panašiai. Aš irgi nesutikčiau su tokiu terminu. Bet norėčiau sužinoti, kas trukdė šiuo metu, kodėl reikėjo keisti tą įstatymą, ar iš tikrųjų kažkokie apribojimai buvo, draudimai važinėti? Vis tiek transporto priemonė turi būti tvarkinga. Tai pagrindinis kriterijus. Kokia problema? Ačiū.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Kaip minėjau, kilnojamosios kultūros vertybės suvaržo savininko disponavimą tuo automobiliu. Kam reikalingas toks įstatymo projektas?

Pirmiausia būtų nustatomas aiškus statusas, vėliau būtų suteikiami atskiri numeriai, kurie automobilį ar kitą transporto priemonę išskirtų iš viso automobilių srauto, pabrėžtų unikalumą ir vertę. Vėliau, galima pasakyti, būtų aiški apskaita, pasikartosiu, būtų galima registruoti automobilius, kurių vairas kitoje pusėje, jeigu jie yra istoriniai.

Taip pat galimos tokios išlygos. Pavyzdžiui, jeigu mes būtume nustatę automobilių savininkų mokestį, mūsų visi istoriniai automobiliai būtų iškeliavę į kitas šalis, nes turėti daug istorinių automobilių būtų nepakeliama, arba jie būtų latviškais numeriais.

PIRMININKAS. Klausia Seimo narys J. Sabatauskas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Gerbiamasis kolega, iš tikrųjų antikvarinių automobilių, kaip ir bet kokių daiktų, kriterijų sąrašas yra daug platesnis. Tai susiję ir su kultūros paveldu, ir su istorinėmis vertybėmis. Aš suprantu gerus norus padėti tiems žmonėms, kurie turi ir rūpinasi tais automobiliais. Bet ar šiuo atveju nebus norais kelias į pragarą grįstas? Juk nepripažindami daikto antikvariniu, mes panaikiname jo kaip kultūros vertybės apsaugą. Iš tikrųjų tada atsidarys vartai ir galima netekti daug tų vertybių, nes šiandien, jeigu kalbėtume apie sovietinės gamybos automobilius – moskvičius, zaporožiečius, volgas ir t. t., tai daugelis jų patenka, nes jeigu 50 metų yra, tai šiuo atveju jūs supaprastinate. Tai visas tas rūpestis, kurį jūs išsakote, gali atsigręžti priešingai. Ar jūs taip nemanote?

A. NEDZINSKAS (TPPF). Tie automobiliai, kurie dabar šiuo metu laikomi antikvariniais, jei yra valstybės rankose, jie saugomi muziejuose ir kitaip prižiūrimi. Tie automobiliai, kurie savininkų rankose, ir išlieka savininkų rankose. Dėl 50 metų senumo tai tikrai nesutikčiau, nes vienos 21-osios „Volgos“ įeina į tą sąvoką, kitos nebeįeina, nes tie automobiliai buvo ne vienus metus leidžiami. Todėl aš tokios didelės grėsmės nematau.

PIRMININKAS. Klausia Seimo narė O. Valiukevičiūtė.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Gerbiamasis pranešėjau, beveik jau visi, kas antras tai tikrai, klausė panašų klausimą dėl terminų „antikvarinis“ ir „istorinis“. Vis dėlto, ar tik dėl to, kad kitose šalyse šitas terminas vartojamas? Juk ir Teisės departamento pastabose aiškiai pabrėžiama, kad žodis „antikvarinis“ yra daug platesnė sąvoka tiek meniniu, tiek kultūriniu, tiek istoriniu požiūriu. Kodėl vis dėlto užsispyręs teigiate, kad reikia keisti žodį „antikvarinis“?

A. NEDZINSKAS (TPPF). Bet kuriuo atveju nesutinku su Teisės departamento išvadomis, nes žodis „antikvarinis“ tikrai yra siauresnis negu „istorinis“. Tai galėsime įrodyti ir pasiginčyti kitoje vietoje. Istorinis automobilis gali būti turintis istoriją, bet ne toks unikalus ir ne toks senas kaip antikvarinis automobilis. Todėl būtent ši sąvoka „istorinis automobilis“ yra platesnė.

PIRMININKAS. Klausia Seimo narys A. Sysas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pirmininke. Gerbiamasis kolega, gerbiamasis Antanai, jūs savo aiškinamajame rašte rašote, kad projekto įgyvendinimas papildomų valstybės biudžeto lėšų nepareikalaus. Taip, aš su tuo turbūt sutinku, nors galėčiau ginčytis, kad įstatymo keitimas bet kada vis tiek kainuoja pinigus, nes tai ir mūsų darbas, ir popierius, ir visi kiti dalykai, ir Vyriausybės išvada dar bus reikalinga, ji brangiai kainuoja. Bet aš visiškai pritariu kolegų nuogąstavimui dėl biudžeto lėšų nesurinkimo, nes antikvariniai dalykai yra apmokestinami. Jūsų siūlymas pakeisti „antikvarinį“ pavadinimą į „istorinį“ iškart atleidžia nuo mokesčių mokėjimo. Tai ar asociacija „Retromobilis“ nepakišo, liaudiškai sakysiu, jūsų čia, tribūnoje, kai po to išaiškės, kad tai yra tam tikra verslo sritis, kuri paprasčiausiai nori mokestinių lengvatų. Ačiū.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Jeigu tos lengvatos tokios jau būtų, tai mes tiktai žlugdome istorinių ar antikvarinių automobilių plėtrą Lietuvoje ir praktiškai kultūros vertybes tada išstumtume į kitas šalis. Kadaise istorinius automobilius Lietuvoje labai plačiai supirkinėjo latviai, lenkai, mes tokius dalykus turime saugoti, o ne juos papildomai apmokestinti.

Kita vertus, kaip ir minėjau, automobilių ar kitos technikos savininkai nėra suinteresuoti įtraukti į kultūros vertybių sąrašą. Jų, taip sakant, ar tai yra antikvarinis automobilis tikrąja to žodžio prasme, ar ne, tikrai nėra. Čia didelio suinteresuotumo ar „Retromobilio“ asociacijos, ar kitos nematau.

PIRMININKAS. Dėkoju pranešėjui. Jūs atsakėte į klausimus, nes klausimams skirtas laikas jau pasibaigė. Dabar Seimo nariai gali pasakyti motyvus už pritarimą, ar prieš pritarimą šiam įstatymo projektui. Už kalbės V. Aleknaitė-Abramikienė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, aš girdėjau jūsų klausimus, skaičiau Teisės departamento išvadą ir suprantu, jog nėra vienareikšmiškai aiški šio projekto paskirtis, nėra vienareikšmiškai aiškios ir jo sąvokos. Tačiau vien dėl to, kad jaunas Seimo narys rimtai rengė, nori pateikti jūsų svarstymui savo darbą, aš esu linkusi pritarti. Juo labiau kad man pačiai yra tekę susidurti su sąvokos „antikvariniai daiktai“ tam tikru klampumu. Ji būtinai reikalauja, kad daiktas būtų pagamintas prieš 50 metų ir kartais iš tiesų galima atsidurti nepagrįstai keistoje situacijoje, jeigu daiktas neatitinka šito keliamo reikalavimo. Aš manau, kad jūs, būdami išmintingi, apsvarstysite šį projektą, galbūt jį patobulinsite, o aš, norėdama paremti jauną kolegą, balsuosiu už. Ir jus kviečiu pritarti.

PIRMININKAS. Motyvus prieš pasakys Seimo narys J. Sabatauskas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Gerbiamieji kolegos, sveikinu žemietį su jo iš tikrųjų geru, įspūdingu pristatymu, nes tikrai pasiruošęs ir vertas pagarbos. Tačiau manau, kad šiame projekte slypi keli pavojai. Vienas iš pavojų tai tiems automobiliams, kurie yra antikvariniai ir vertingi, kuriems yra suteikta valstybės įstatymais apsauga, ji gali būti pašalinta ir Lietuva gali netekti antikvarinių vertybių, nes tada gali atsidaryti joms durys arba vartai išvažiuoti ir Lietuva gali netekti vertybės.

Iš kitos pusės, sakymas, kad nepareikalaus biudžeto lėšų, na, kaipgi nepareikalaus, nes projektu numatoma specialūs numeriai, juos reikės gaminti, juos reikės užsakyti ir t. t. Vadinasi, vien tai, kad reikės paženklinti šitokius automobilius, kurie bus vadinami jau istoriniais, papildomai kitokiais numeriais… Taigi aš manyčiau, kad ypač dėl pavojaus kaip kultūros paveldui, kaip dėl vertingų daiktų netekimo Lietuvos Respublikai, aš manyčiau, jis bent jau taisytinas. Ačiū.

PIRMININKAS. Prašau Seimo narius balsuojant priimti sprendimą, ar Seimas pritaria įstatymo projektui po jo pateikimo.

Balsavo 61 Seimo narys. Už – 41, nė vieno prieš, susilaikė 20. Taigi įstatymo projektui po pateikimo pritarta. Siūlomas pagrindinis komitetas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Atsiprašau, nuklydau į dausas. Atsiprašau. Siūlomas pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas dėl šio projekto… (Balsai salėje) Dėl pagrindinio komiteto, taip?

V. GEDVILAS (DPF). Ne, ne. Replika po balsavimo.

PIRMININKAS. Replika po balsavimo – Seimo narys V. Gedvilas.

V. GEDVILAS (DPF). Dėkoju, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Mielieji kolegos, aš manyčiau, kai bus priėmimo stadija, tiems Seimo nariams, kurie turi automobilius, vyresnius negu 30 metų, reikėtų nusišalinti nuo balsavimo, nes supainiosite viešuosius ir privačius interesus.

PIRMININKAS. Taigi grįžtu prie komitetų. Pagrindinis komitetas yra pasiūlytas Teisės ir teisėtvarkos. Nėra dėl to prieštaravimų? Seimo narys V. Andriukaitis.

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Gerbiamasis pirmininke, manau, kad turėtų būti nagrinėjama ir kultūros vertybių apsaugos aspektu. Šiuo atveju tikrai turėtų būti Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nuomonė, kadangi tai neabejotinai bus susiję su mūsų kultūros vertybių apsaugos problemomis. Visos antikvarinės prekės, šiaip ar taip, yra Kultūros apsaugos vertybių departamento žinioje.

PIRMININKAS. Ar Seimas pritaria Seimo nario V. Andriukaičio pasiūlymui papildomu komitetu skirti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą? Taip. Tai pagrindinis komitetas. Ar Seimo narys A. Endzinas nori kalbėti dėl motyvų ar dėl komitetų?

A. ENDZINAS (LSF). Dėl komitetų tai turbūt galima bendru sutarimu. Aš tiesiog norėjau repliką į repliką, bet gal vėliau?

PIRMININKAS. Tai prašom pasakyti repliką ir klausimo svarstymą baigsime.

A. ENDZINAS (LSF). Tai iš tikrųjų replika į repliką, nes Seimo nariai, kurie turi jaunesnius automobilius negu 30 metų, jeigu galima taip pasakyti, nes buvo pavartotas terminas „vyresni“, iš tikrųjų taip pat turėtų nusišalinti nuo balsavimo, nes kiekvienas automobilis turi galimybę pasenti. O tie Seimo nariai, kurie neturi automobilių, taip pat turėtų nusišalinti, nes kada nors gali turėti. Vadovaudamiesi tokia logika, mes prieisime prie sprendimo, kad negalime priimti sprendimo. Todėl galbūt neverta gražbyliauti kartais, atrodo, dėl tokių paprastų klausimų, o tiesiog žengti įprasta tvarka ir priimti tai, padaryti tai, ką reikia padaryti. Tik tiek. Ačiū.

PIRMININKAS. Taigi mes sutarėm, kad papildomas komitetas bus Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas. Numatoma projektą svarstyti birželio 16 d. Priešpaskutinis projektas. (Balsai salėje) Atsiprašau, dar kolega L. Sabutis prašo žodžio.

L. SABUTIS (TS-LKDF). Aš kantriai laukiau. Iš esmės idėja yra teisinga, bet aš negalėjau pritarti ir nepritarsiu bet kurioje stadijoje šio įstatymo pataisoms, nes ten yra kalbama apie saugų eismą. Ir man, kaip piliečiui, visiškai neturi reikšmės, ar gatve juda antikvarinis, ar istorinis automobilis. Svarbu, kad jis saugiai važinėtų. Viena. Be to, kalbama apie istorinę transporto priemonę. Istorine transporto priemone gali būti ir laivas, ir jachta, ir orlaivis, ir t. t. Todėl tiems komitetams, kurie vertins šia prasme, dėl saugaus eismo reikėtų apskritai tada spręsti apie istorines vertybes kitų transporto priemonių.

2009 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis

Kaip kanceliarines lėšas naudoja Seimo nariai?

Nuo šio trečiadienio Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pradėjo skelbti informaciją apie Seimo narių parlamentinių lėšų panaudojimą. Nuorodoje pateikta informacija apima 2009 m. sausio - kovo mėnesį. (I ketvirtis).
Čia galite sužinoti, kokioms parlamentinėms reikmėms lėšas naudojau ir aš.

Antanas Nedzinskas

2009 m. balandžio 23 d., ketvirtadienis

Kas yra geri žmonės?

A. NEDZINSKAS (TPPF). Klausimas gerbiamajam ūkio ministrui D. Kreiviui. Į Saulėlydžio komisijos akiratį papuolė ir Lietuvos ekonominės plėtros agentūra, kurią norima skelti į du struktūrinius darinius. Panaikinus agentūrą per dvylika metų būtų panaikinta LEPA’os „brendas“ – ryšiai, komunikacija ir kiti dalykai, kurie tikrai vertingi. Tad, jūsų nuomone, ar verta skaldyti agentūrą, naikinti LEPA’os „brendą“ ir ar reikės naujam dariniui naujo administracinio aparato? Pagrindinis klausimas, ar naujiems dariniams bus pasitelkti LEPA’os specialistai, ar nauji žmonės? Ačiū.
D. KREIVYS. LEPA papuolė ne į Saulėlydį, o į Saulėtekį. Mes manome, kad reikia suaktyvinti investicijų pritraukimą ir eksporto skatinimą. Mes atskiriame tas dvi funkcijas į skirtingas agentūras ir jas sustipriname. Be abejo, geri žmonės tikrai ras vietos šiose organizacijose. (Triukšmas, šurmulys salėje) Gerai, pasakysiu kitaip. LEPA bus reorganizuojama neatleidžiant žmonių. Tinka?

Nuoroda:

2009 m. balandžio 17 d., penktadienis

Mes prisidedame prie „Darom‘09“!

Jaunųjų parlamentarų grupė prisideda prie visuotinės pilietinės švaros akcijos „Darom‘09“ ir šį šeštadienį, balandžio 18-ąją, ragina visus žmones prisijungti prie šiukšlių rinkimo visoje Lietuvoje.

Šį savaitgalį Jaunieji parlamentarai ketina grįžti į savo miestus bei rajonus ir atvykti į organizuojamas šiukšlių rinkimo talkas. Jų nuomone, tai ne vien aplinkos tvarkymas, bet ir puikus pilietiškumo ugdymas jaunajai kartai.

Grupės nariai jau yra prisidėję prie šios akcijos organizacinių darbų ir tikisi, kad „Darom‘09“ taps gražia kasmetine pavasarine tradicija.

2009 m. balandžio 10 d., penktadienis

Po ketverių metų mūsų turi būti jau trisdešimt!

LR Seime įregistruota Jaunųjų parlamentarų grupė, kurią įsteigė 8 Seimo nariai neturintys nei 30-ties metų. Iš skirtingų frakcijų susibūrę Seimo nariai mano, jog tik kartu galima pasiekti reikšmingų laimėjimų jaunimo politikos klausimais.
2009 m. balandžio 9-ąją įkurta grupė sieks ne formalumo, bet produktyvaus darbo atstovaujant jaunimui aktualiais švietimo, sporto, užimtumo, emigracijos klausimais. Jaunieji parlamentarai viliasi, jog aktyvi jų veikla Seime paskatins jaunimą domėtis politika ir įtrauks juos į šią veiklą: „turime dirbti taip, kad po keturių metų mūsų būtų ne aštuoni, bet trisdešimt ar dar daugiau” – diskutavo grupės nariai.
Jaunieji parlamentarai pasidžiaugė, jog jau sulaukė pasiūlymų iš įvairių jaunimo organizacijų dirbti drauge ir sveikina šią iniciatyvą. Parlamentarų grupė tikisi bendradarbiauti ir su visuomeninėmis organizacijomis bei dalyvauti įvairiose akcijose.
Jaunųjų parlamentarų grupei priklauso konservatoriai Agnė Bilotaitė, Paulius Saudargas ir Justinas Urbanavičius, Darbo partijos atstovas Vytautas Gapšys, partijai Tvarka ir teisingumas priklausantis Andrius Mazuronis ir Tautos prisikėlimo frakcijos nariai Antanas Nedzinskas, Zita Užlytė bei Mantas Varaška.

2009 m. kovo 25 d., trečiadienis

Eks-tetėno bylos atomazga:

Seimo etikos ir procedūrų komisija kovo 24 d. išnagrinėjo mano prašymą dėl J. Beleškos (buvusio tetėno) įleidimo į Seimą, kurį išrašė P. Gražulis ir priimė sprendimą, jog minėtasis Seimo narys pažeidė Seimo nario etiką.
P. Gražulis net nesulaukęs balsavimo nesusitvardė ir išėjo iš Etikos ir procedūrų komisijos posėdžio. Už pasikartojančius nusižengimus jam gali būti atimta teisė išrašinėti leidimus į Seimą.
Apie tai ir plačiau:
Gražulis nusižengė, nes į Seimą įleido Antano giminaitį
P.Gražuliui gali uždrausti išrašyti leidimus

Dėl pačio J. Beleškos veiksmų vis dar vyksta ikiteisminis tyrimas.

2009 m. kovo 18 d., trečiadienis

Artėja Seimo nario diena!

Susidaro įspūdis, o gal ir teisingas, kad šis Seimas nerimčiausias. Dar niekada pramoginės TV laidos neskyrė tiek dėmesio politikai ir politikams. Realus susidomėjimas Seimu ženkliai padidėjo: žmonės žiūri, reitingai kyla. Nepasitenkinimas taip pat.

Nuo pat šių metų pradžios Seime buvo užprogramuota kanceliarinių lėšų bomba. Vieni politikai prisibijojo, kiti elgėsi kaip norėjo ramiai: Seimo nario mandatas juk laisvas – darau ką noriu. Galimybės atleisti Seimo narį iš darbo ypač sudėtingos.

Tad Seimo nariai kanceliarines lėšas pradėjo leisti pagal savo fantaziją, verslumą, suvokimą, sąžinės balsą. Populiariausias ir banaliausias būdas – išsinuomoti automobilį ir nesukti galvos, kur kas mėnesį išleisti pinigus. Kiti sugalvojo įdomiau: servizai už 2000 Lt., biuro nuoma už 4000 Lt. Kiti sumąstė, jog išlaidos grietinei, alkoholiniams gėrimams taip pat priskiriamos kanceliarinėms. Seimo narys Petras Gražulis lieka ištikimas Latvijai: šioje šalyje nuomojasi automobilį už visą leistiną sumą.

Tai taip ir dirbame kanceliarinių lėšų išleidimo labui. Leisti dideles sumas iš karto daug paprasčiau – Seimo nariui nepatogu degalinėje, parduotuvėje ar ofise prašyti sąskaitos faktūros su jo duomenimis – jis gi Seimo narys!

Viešumo rykštės Seimo nariai jau seniai nebijo. „Palos ir praeis...“. Iš viešųjų ryšių pozicijos – seną skandalą uždengs naujas ir viskas bus gerai. Rinkimai juk toli – galime smagiai pagyventi ir akiplėšiškai nekreipti dėmesio. Bijoti nėra ko – teisiškai viskas padaryta teisingai!

O jeigu ir ne visai, reikia susitarti su Seimo nariu Algimantu Salamakinu ir jo Etikos ir procedūrų komisija. Mat informacija apie kanceliarinių lėšų panaudojimą tekės per šią komisiją. Jei šios lėšos išleidžiamos per įžūliai, tik tada Seimo narys bus kviečiamas pasiaiškinti. Tik tada apie tai žurnalistai ir sužinos.

Artėja Balandžio pirmoji! Melagių, tačiau nenustebčiau, jeigu būtų paskelbta, jog ir Seimo narių diena. Ir bus surengti iškilmingi, prestižiniai apdovanojimai su didele pompastika: „Prabangiausias išnuomotas automobilis Seime“, „Prestižiškiausios išnuomotos biuro patalpos“, „Karingiausias svieto lygintojas“, „Turtingiausias Seimo viešbučio gyventojas“, „Prabangiausia kanceliarinė varkarienė restorane“, „Prezidentinis servizas darbui su rinkėjais“, „Egzotiškiausia parlamentinė turistinė kelionė“...

2009 m. kovo 10 d., antradienis

Su Kovo 11-aja! - Vienybė težydi.

Sveikinu Jus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Norisi, jog tai būtų ne tik simbolinė atkūrimo diena. Atkurti turime praeitį ir šiandieną. Su pasitikėjimu ir viltimi žengti pirmyn. Nenuleisti rankų, kad ir kaip būtų sunku. Turime gyventi ir siekti. Džiaugtis ir mylėti.
Nors ir sunkios žiemos iškankinti, bet nepalaužti -
Atgimkime su pavasariu!

2009 m. vasario 20 d., penktadienis

Ar sunku apšmeižti Seimo narį?

Šią savaitę su griausmu išlindo žinia, jog esu pasiskolinęs 10 tūkstančių litų ir jų neatiduodu. Vasario 18-ąją „Lietuvos žinios“ šią naujieną paskelbė pirmame puslapyje. Ją perspausdino visi didieji internetiniai portalai. Pasinaudodama šia kilusia banga, išsireklamuoti savo laidą suspėjo ir „Kakadu“, kuri pirmoji „iškniso“ šią gerąją naujieną. Į prašymą neprisidėti prie mano šmeižto kampanijos suregavo tik kelios žiniasklaidos priemonės. Laidų ir straipsnių apie tai dar tikrai bus... O dabar nuo pradžių.
Apie tai, jog esu prasiskolinęs ir neatiduodu pinigus, sužinojau vasario 12-ąją, kuomet 18 val. išeinant iš plenarinių posėdžių salės su įjungtomis kameromis mane pasitiko minėtoji „Kakadu“ laida. Tuomet aš dar nebuvau matęs dokumento, kurį jau sausio 6-ąją gavo Etikos ir procedūrų komisija. Jame pareiškėjas teigia, jog neatiduodu pasiskolintų 10 tūkst. litų. Vasario 13-ąją, gavęs dokumentą iš karto parašiau pareiškimą policijoje ir daviau parodymus, jog pinigų nesiskolinau ir su tuo asmeniu nieko bendro neturėjau. Kol vyksta ikiteisminis tyrimas, žiniasklaida toliau smaginasi.
Šiandien, vėl su įjungtomis „Kakadu“ kameromis garsusis skolintojas ateina į mano kabinetą Seime su atsiprašymu ir teiginiu, kad aš iš jo niekada nesiskolinau pinigų. Šiuos teiginius jis vėliau parašė ir raštu, teisėsaugai tai bus papildoma medžiaga. Atsiprašymo žodžiu nepriėmiau, garsusis skolintojas už savo veiksmus turi atsakyti deramai.

2009 m. vasario 12 d., ketvirtadienis

Žiniasklaidos dėmesio centre - Seimas

Seimo reitingai visuomenėje minimalūs. O žiniasklaidoje apie jį rašoma kas dieną. Taip išeitų, kad visuomenės akyse Seimas „žlugęs”, bet sužinoti apie jo „naujienas” įdomu. Teiginys „įdomu”, turėtų būti grindžiamas tuo, kad pagal teoriją, žiniasklaidos priemonė savo darbo vaisiais siekia pritraukti kuo didesnę auditoriją reklamos užsakovams. Tačiau gali būti ir atvirkščiai: žiniasklaida formuoja nuomonę, kad visuomenei tai yra įdomu ir galiausiai žmonės tuo patiki.
Sutikime, kad prie nepasitenkinimo naujų mokesčių sistema prisidėjo ne tik tie mokesčiai, bet ir žiniasklaida, pasinaudojusi savo padėtimi ir galimybėmis iššaukti nepasitenkinimą Seimu. O priežasčių jai yra. Valdžia ženkliai pakėlė mokesčius žiniasklaidai, kuriai dabar išgyventi taip pat sunku.
Tokia prielaida suteikia teisę manyti, kad žiniasklaida specialiai „knisasi” po kiekviena sąskaita iš valstybės lėšų Seime. Ir ne tik aktualiomis temomis. Buvo išspausdinta daug straipsnių, kurie nesusieti laiko. „Knisamasi” ir prie to, kaip elgėsi, ką darė, su kuo anksčiau bendravo Seimo narys. Rodomi archyviniai kadrai, kurie sumontuoti su naujesniais. Atkreipkite dėmesį į tai, kiek kartų viename reportaže keičiasi mano kaklaraiščiai!
Neseniai iškilo „naujas” skandalas dėl automobilių nuomos už Seimo nario kancelerines lėšas. Viskas lyg ir legalu, tačiau po kelių metų nuomotojai galės išsipirkti automobilius už likutinę vertę. Bet taip buvo ir anksčiau. Anksčiau buvo ir poilsiavietės, ir slapta pirtis po Seimo garažais, kurios dauguma nėra matę net senbuviai Seimo nariai, ir kirpykla. Taip, silpnų vietų Seimas turi. O jomis ir žiniasklaida naudojasi ir naudosis.
Teisybės žiniasklaida parašys, tačiau vistiek: į viską žvelkime kritiškiau.

2009 m. vasario 5 d., ketvirtadienis

Sveiki atvykę! Ir ačiū už reklamą...

Ačiū visoms žiniasklaidos priemonėms padėjusioms rasti kelią pas Jus!
Ir interneto portalai, ir laikraščiai, ir televizijos laidos informavo apie naują, oficialų mano internetinį puslapį. (15 min, Lrytas, Alfa.)
Na tai kas, kad labai keistu adresu www.seimopirmininkas.lt. Sutikite, jog mano internetinio puslapio adresas www.antanasnedzinskas.lt nebūtų (ir nėra) žiniasklaidai įdomus ir apie tai niekas nebūtų rašęs bei rodęs. Vieni teigia, kad neturėjau užimti Seimo Pirmininko internetinį adresą, tačiau pripažinkite, kad Lietuvos istorijoje tokios didelės reklamos asmeniniam internetiniam puslapiui nėra buvę!
Ir nesvarbu, ar balsavote už mane, ar ne. Esu išrinktas keturis metus tarnauti Lietuvos Respublikai ir žmonėms. Tad kviečiu aktyviau bendrauti: skaityti, rašyti, klausti būtent čia: mano oficialiame interneto tinklapyje.

2009 m. sausio 22 d., ketvirtadienis

Ko labiausiai bijo Seimo nariai?

Antradienį, sausio 20 d. Seimo plenarinių posėdžių salėje virė aistros, nes buvo sprendžiamas opus klausimas: kiek susimažinti sau algas. Bandydami išsiaiškinti, kurie Seimo nariai geresni už kitus gerus Seimo narius, Arūną Valinską išprovokavo siūlymui pusiau sumažinti atlyginimus Tautos išrinktiesiems.
Vakarinėje posėdžio dalyje prieš pat balsavimą sąmyšis pasiekė apogėjų. Kolegos blaškėsi lyg nerasdami savo vietos. Tik po balsavimo paaiškėjo, kiek Seimo narių pasisakė už atlyginimų sumažinimą pusiau.
Balsavo Seimo narių: 101 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 36, prieš - 15, susilaikė - 50, nepritarta.

Susimažinti algų pusiau nepabijojo tik Tautos Prisikėlimo partijos frakcija vieningai balsavusi UŽ.
Nuoroda į oficialią informaciją…

2009 m. sausio 20 d., antradienis

Riaušės prie LR Seimo: suplanuotos ar ne?

Nerasi nė vieno Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie riaušes prie LR Seimo. Jas rodė, apie jas rašė visa žiniasklaida. Kol nebaigti tyrimai, galime girdėti tik komentarus. Pakomentuoti manęs paprašė ir mano miesto laikraštis „Alytaus Naujienos“:
Taikios protesto akcijos yra normali visuomenės nepasitenkinimo išraiška demokratinėse šalyse. Bet kai taikios akcijos virsta smurtiniais įvykiais, tikrai nedžiugina. Aišku, riaušės buvo planuojamos. Instinktyviai niekas nepasigamins „Molotovo kokteilių“ ir neatsineš dūminių šaškių. Jų pakelėse tikrai nerasi. Įaudrinti minią nesunku, o sulaikyti, nuraminti ypač sudėtinga. Ir nebūtų padėjęs nei Seimo Pirmininko žodis, nei kunigo kalba prie Seimo.
Nuoroda į pilną komentarą..

2009 m. sausio 10 d., šeštadienis

Kaip Antanas "Mersedesu" kelių eismo taisykles laužė

Praėjusią savaitę žiniasklaidoje pasirodė žinia: Seimo narys Antanas Nedzinskas „raliavo“, bandė padangų galimybes draudžiamoje vietoje, nesigėdydamas laužė kelių eismo taisykles sukiodamas „aštuoniukes“... Bet ar viskas taip jau ir vyko: visa tiesa apie cypiančias padangas sausio 3-čiosios vakare!

Ryte man jau paskambino 15min.lt ir paprašė pakalbėti apie „raliavimą“: „Antano pramoga – „raliavimas“ slidžioje aikštelėje“.
Pirmadienį, kai šventes baigė „Delfi“, pasiskaitę konkurentų straipsnio ir paskambinę man, parašė savo šio įvykio versiją: „A.Nedzinskas automobilio padangų galimybes bandė draudžiamoje vietoje“.
Ir tik po šio portalo straipsnio atgijo ir Lrytas.lt, kuris niekada nepraleidžia progos man įgelti. Jis taip pat iškėlė savo versiją: „Laužyti eismo taisykles Seimo nariui A.Nedzinskui neatrodo nuodėmė“.
Ir niekas neįvardino, kokios buvo pažeistos kelių eismo taisyklės...

Reziumė:
Važiuoti ledu galima taip, kad net padangos cypia. (15min.lt)
Sukau „aštuoniukes, nors šioje vietoje tai daryti draudžiama. (Delfi)
„Seimo narys Antanas Nedzinskas nesigaili, kad šeštadienio vakarą skandalingai išbandė automobilio ratų slydimo galimybes.“ (Lrytas.lt)

Taip ir gimsta skandalas!

2009 m. sausio 5 d., pirmadienis

Ar Naujieji metai yra tik pasikeitę skaičiai kalendoriuje?

Ciniškai mąstantis žmogus pasakytų, jog Naujieji – tik skaičiaus pasikeitimas kalendoriuje. Nuo šio atskaitos taško gamtoje juk niekas nepasikeičia. Tačiau žmogus tiki, kad keičiasi. Ir taip keičiasi pats, bent truputėlį keičia kitus.
Naujieji – metas, kuomet susirenkame kartu pakelti šampano taures, pasidžiaugti vieni kitais, laimės palinkėti. Atrodo viskas įprasta, tačiau įvyksta mažas stebuklas – gimsta gerumo jausmas, šventiška nuotaika. Nusišypsai kiekvienam. Net ir pirmą kartą sutiktam.
Nors Naujieji mus pasitiko padidėjusiomis kainomis, tačiau mes švenčiame, nors ir susispaudę. Šiuo laikotarpiu svarbu, kad būtume solidarūs. Tačiau, tačiau... „Tryliktieji atlyginimai“ ir kitos premijos...
Seimo rinkimuose mane išrinko Alytaus rajono gyventojai. Su jais artimiau susipažinau rinkiminiu laikotarpiu. Tarp švenčių vėl pervažiavau per visą rajoną. Tik šį kartą žmonės sunerimę. Darbo nėra, beldžiasi krizės nuojauta. O kur nauji mokesčiai, akcizai...
Bus sunku, tačiau išgyvenome ir baudžiavą, ir badus, ir marus. Svarbiausia, kad išliktumėme žmonėmis.