2009 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis

Brendžiuko po dešimt nebus.

Seime nebuvo pritarta sugražinti alkoholio naktinę prekybą.

TPP frakcijos narys Antanas Nedzinskas pasisakė už leidimą prekiauti alkoholiu naktį ir tvirtino, kad jo gimtajame krašte suklestėjo nelegali prekyba ne maistui skirtais produktais, turinčiais spirito.
„Mano Alytaus krašte, kuris yra netoli Lenkijos sienos, psichozių tikrai sumažėjo, tačiau suaktyvėjo kiti verslai, pavyzdžiui, laidojimo reikmenų gamyba, giedojimo paslaugos.
Jei ne tik aš būčiau paragavęs lengvai gaunamo skysčio, primenančio variklių valymo priemonę, kuris tikrai sumažina psichozių skaičių, tokių diskusijų Seime nebūtų“.

Nuoroda.

2009 m. gegužės 19 d., antradienis

Ačiū už Prezidentę! Lietuvos lenkams.

Ačiū visiems kandidatams į Lietuvos Prezidentus, kurie atstovaudami visus visuomenės sluoksnius, partijas, tautines mažumas, kurios kvietė išreikšti savo valią.
Lietuviai balsuoja visada: arba už vienos partijos, krypties atstovą, arba už kitos. Džiaugiuosi, kad šįkart Lietuviai ryžtingai išrinko savo Prezidentę.
Ryžtingumo ir Lietuvos lenkų dėka, jau pirmajame ture turime Prezidentę Dalią Grybauskaitę.
Neturėdami savo kandidato, Lietuvos lenkai nebūtų atėję balsuoti į rinkimus ir nebūtume pasiekę penkiasdešimties procentų balsavimo teisę turinčių piliečių aktyvumo. Tad Ačiū.

2009 m. gegužės 7 d., ketvirtadienis

Dėl istorinių automobilių statuso...

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 10, 25, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-468 (pateikimas)

Nuoroda

Kitas iš likusių dar trijų darbotvarkės klausimų, neskaičiuojant pareiškimų, – Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 10, 25, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-468. Jį inicijuoja savo parašais 71 Seimo narys. Iniciatorių didelės grupės vardu pranešėjas Seimo narys A. Nedzinskas.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke, Seimo nariai, pristatau Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 10, 25, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Projekto teikėjai – aš ir mano kolega E. Tamašauskas. Projekto rengimą paskatino Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacija „Retromobile“ bei kiti istorinių automobilių klubų nariai, kurie jau 2007 m. kreipėsi į tuometinę Vyriausybę, Kultūros, Susisiekimo, Krašto apsaugos ministerijas, prašydami išspręsti šį klausimą.

Šio įstatymo projekto tikslas – apibrėžti „istorinės transporto priemonės“ sąvoką ir reglamentuoti jos vartojimą. Šiame įstatyme buvo vartojama sąvoka „antikvarinė motorinė transporto priemonė“, o šiuo projektu siūloma vartoti sąvoką „istorinė transporto priemonė“. Ji plačiai vartojama užsienyje, ją patvirtino Tarptautinė istorinių transporto priemonių federacija (FIVA), kitos organizacijos.

Taip pat šiuo projektu siekiama vietoj 50 metų senumo antikvarinėms transporto priemonėms siūlyti istorinėms transporto priemonėms 30 metų senumą.

Šis projektas leistų reglamentuoti istorinės transporto priemonės pripažinimo istorine tvarką, kurią nustatytų Susisiekimo ministerija. Ji nustatytų, ar sena amžiumi transporto priemonė gali vadintis istorine. Istorinė transporto priemonė, žinia, turi būti originali, autentiška, originalios komplektacijos ir t. t. Tik tokiu atveju būtų suteikiami specialūs numeriai tokiems istoriniams automobiliams. Beje, tai nėra naujas dalykas – ši praktika plačiai naudojama užsienio šalyse. Specialūs numeriai istorinėms transporto priemonėms suteikiami Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, taip pat už Atlanto, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Trumpai tiek. Laukiu klausimų.

PIRMININKAS. Jūsų paklausti užsirašė net 11 Seimo narių. Pirmasis klausia Seimo narys K. Daukšys. Nėra. Klausia Seimo narys B. Pauža. Nėra. Klausia Seimo narys L. Kernagis.

L. KERNAGIS (TPPF). Gerbiamasis pranešėjau, paprastas klausimas. Kodėl jūs norėtumėte keisti pavadinimą – iš „antikvarinės“ „istorine“ , nes mes žinome, kad Lietuva tikrai negarsi savo automobilių gamyba, o istorija faktiškai susijusi su tos šalies istorija, kurią mes (…). Vienas klausimas.

Kitas klausimas. Norite leisti, kad transporto priemonė, turinti vairą kitoje pusėje, laisvai važinėtų mūsų gatvėmis. Ar nemanote, kad tai sudarys šiek tiek eismo problemų ir gali sukelti saugumo problemų? Ačiū.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Kai vyksta istorinių automobilių paradai, juos lydi policijos ekipažai.

Dėl vairo kitoje pusėje, neįprastai kaip Lietuvoje, tenka pripažinti, kad į Lietuvą atvežama tokių galimai istorinių automobilių, tačiau perkelti vairą nelogiška, nes tai gadintų pačią transporto priemonę. Jeigu būtų važinėjama retai, tik tam tikromis progomis ir šiltu sezonu, nemanau, kad tai sudarytų kliūčių. Beje, užsieniečiai, atvykę į Lietuvą, tam tikrą laiką gali ramiai važinėti automobiliu, kurio vairas kitoje pusėje.

PIRMININKAS. Seimo narys K. Kuzminskas.

K. KUZMINSKAS (TS-LKDF). Gerbiamasis pranešėjau, jeigu Seimas pritars jūsų teikiamam įstatymo projektui, kokius dar teisės aktus reikės keisti, kokius įstatymus reikės keisti, ir ypač Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo projektą? Ačiū.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Sąvoka „antikvarinė transporto priemonė“ Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme apibrėžė kaip tik tokius automobilius. Tačiau šis įstatymas būtų susietas su Kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymu. Šis įstatymas daugiau suvaržo, negu leidžia istorinės transporto priemonės savininkui naudotis tuo automobiliu. Pagal tai būtų dideli apribojimai važiuoti, automobilio šeimininkas negalėtų pats restauruoti automobilio, nes pagal tą įstatymą yra tvirtinamos restauravimo tarybos, restauratorių atestacijos komisija ir t. t. Todėl susiejimas su kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašu suteikia daug daugiau kliūčių negu galimybių. Savininkas, užregistravęs automobilį kilnojamųjų kultūros vertybių sąraše, automobiliu beveik negali disponuoti. Kadangi niekas į tą sąrašą neužsirašo, net ir nėra tikslios apskaitos, kiek Lietuvoje yra antikvarinių ar istorinį statusą turinčių automobilių.

PIRMININKAS. Seimo narys R. A. Ručys.

R. A. RUČYS (TTF). Gerbiamasis pranešėjau, kodėl istorinės transporto priemonės numatomos registruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, o ne Motorinių transporto priemonių registre?

Ir kitas klausimas. Kodėl jūs nustatėte 30 metų, o ne 20 ar 50, kaip buvo?

A. NEDZINSKAS (TPPF). Atsakysiu taip. Ar „antikvarinė motorinė transporto priemonė“, ar mano siūloma „istorinė transporto priemonė“ yra diskusinis dalykas. Taip pat diskusinis dalykas, ar tikrai 30 metų transporto priemonė jau būtų pripažinta istorine. Galima diskutuoti, tačiau bet kuriuo atveju istorine transporto priemonę, kaip aš minėjau, pripažintų komisija, kuri įvertintų, ar ji autentiška, ar tikrai verta istorinės transporto priemonės statuso.

PIRMININKAS. Seimo narys E. Pupinis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tikrųjų istorinė – tai turėtų būti ne kažkokia ypatinga, kuri pasižymėjusi tam tikrose lenktynėse ir panašiai. Aš irgi nesutikčiau su tokiu terminu. Bet norėčiau sužinoti, kas trukdė šiuo metu, kodėl reikėjo keisti tą įstatymą, ar iš tikrųjų kažkokie apribojimai buvo, draudimai važinėti? Vis tiek transporto priemonė turi būti tvarkinga. Tai pagrindinis kriterijus. Kokia problema? Ačiū.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Kaip minėjau, kilnojamosios kultūros vertybės suvaržo savininko disponavimą tuo automobiliu. Kam reikalingas toks įstatymo projektas?

Pirmiausia būtų nustatomas aiškus statusas, vėliau būtų suteikiami atskiri numeriai, kurie automobilį ar kitą transporto priemonę išskirtų iš viso automobilių srauto, pabrėžtų unikalumą ir vertę. Vėliau, galima pasakyti, būtų aiški apskaita, pasikartosiu, būtų galima registruoti automobilius, kurių vairas kitoje pusėje, jeigu jie yra istoriniai.

Taip pat galimos tokios išlygos. Pavyzdžiui, jeigu mes būtume nustatę automobilių savininkų mokestį, mūsų visi istoriniai automobiliai būtų iškeliavę į kitas šalis, nes turėti daug istorinių automobilių būtų nepakeliama, arba jie būtų latviškais numeriais.

PIRMININKAS. Klausia Seimo narys J. Sabatauskas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Gerbiamasis kolega, iš tikrųjų antikvarinių automobilių, kaip ir bet kokių daiktų, kriterijų sąrašas yra daug platesnis. Tai susiję ir su kultūros paveldu, ir su istorinėmis vertybėmis. Aš suprantu gerus norus padėti tiems žmonėms, kurie turi ir rūpinasi tais automobiliais. Bet ar šiuo atveju nebus norais kelias į pragarą grįstas? Juk nepripažindami daikto antikvariniu, mes panaikiname jo kaip kultūros vertybės apsaugą. Iš tikrųjų tada atsidarys vartai ir galima netekti daug tų vertybių, nes šiandien, jeigu kalbėtume apie sovietinės gamybos automobilius – moskvičius, zaporožiečius, volgas ir t. t., tai daugelis jų patenka, nes jeigu 50 metų yra, tai šiuo atveju jūs supaprastinate. Tai visas tas rūpestis, kurį jūs išsakote, gali atsigręžti priešingai. Ar jūs taip nemanote?

A. NEDZINSKAS (TPPF). Tie automobiliai, kurie dabar šiuo metu laikomi antikvariniais, jei yra valstybės rankose, jie saugomi muziejuose ir kitaip prižiūrimi. Tie automobiliai, kurie savininkų rankose, ir išlieka savininkų rankose. Dėl 50 metų senumo tai tikrai nesutikčiau, nes vienos 21-osios „Volgos“ įeina į tą sąvoką, kitos nebeįeina, nes tie automobiliai buvo ne vienus metus leidžiami. Todėl aš tokios didelės grėsmės nematau.

PIRMININKAS. Klausia Seimo narė O. Valiukevičiūtė.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (TTF). Gerbiamasis pranešėjau, beveik jau visi, kas antras tai tikrai, klausė panašų klausimą dėl terminų „antikvarinis“ ir „istorinis“. Vis dėlto, ar tik dėl to, kad kitose šalyse šitas terminas vartojamas? Juk ir Teisės departamento pastabose aiškiai pabrėžiama, kad žodis „antikvarinis“ yra daug platesnė sąvoka tiek meniniu, tiek kultūriniu, tiek istoriniu požiūriu. Kodėl vis dėlto užsispyręs teigiate, kad reikia keisti žodį „antikvarinis“?

A. NEDZINSKAS (TPPF). Bet kuriuo atveju nesutinku su Teisės departamento išvadomis, nes žodis „antikvarinis“ tikrai yra siauresnis negu „istorinis“. Tai galėsime įrodyti ir pasiginčyti kitoje vietoje. Istorinis automobilis gali būti turintis istoriją, bet ne toks unikalus ir ne toks senas kaip antikvarinis automobilis. Todėl būtent ši sąvoka „istorinis automobilis“ yra platesnė.

PIRMININKAS. Klausia Seimo narys A. Sysas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pirmininke. Gerbiamasis kolega, gerbiamasis Antanai, jūs savo aiškinamajame rašte rašote, kad projekto įgyvendinimas papildomų valstybės biudžeto lėšų nepareikalaus. Taip, aš su tuo turbūt sutinku, nors galėčiau ginčytis, kad įstatymo keitimas bet kada vis tiek kainuoja pinigus, nes tai ir mūsų darbas, ir popierius, ir visi kiti dalykai, ir Vyriausybės išvada dar bus reikalinga, ji brangiai kainuoja. Bet aš visiškai pritariu kolegų nuogąstavimui dėl biudžeto lėšų nesurinkimo, nes antikvariniai dalykai yra apmokestinami. Jūsų siūlymas pakeisti „antikvarinį“ pavadinimą į „istorinį“ iškart atleidžia nuo mokesčių mokėjimo. Tai ar asociacija „Retromobilis“ nepakišo, liaudiškai sakysiu, jūsų čia, tribūnoje, kai po to išaiškės, kad tai yra tam tikra verslo sritis, kuri paprasčiausiai nori mokestinių lengvatų. Ačiū.

A. NEDZINSKAS (TPPF). Jeigu tos lengvatos tokios jau būtų, tai mes tiktai žlugdome istorinių ar antikvarinių automobilių plėtrą Lietuvoje ir praktiškai kultūros vertybes tada išstumtume į kitas šalis. Kadaise istorinius automobilius Lietuvoje labai plačiai supirkinėjo latviai, lenkai, mes tokius dalykus turime saugoti, o ne juos papildomai apmokestinti.

Kita vertus, kaip ir minėjau, automobilių ar kitos technikos savininkai nėra suinteresuoti įtraukti į kultūros vertybių sąrašą. Jų, taip sakant, ar tai yra antikvarinis automobilis tikrąja to žodžio prasme, ar ne, tikrai nėra. Čia didelio suinteresuotumo ar „Retromobilio“ asociacijos, ar kitos nematau.

PIRMININKAS. Dėkoju pranešėjui. Jūs atsakėte į klausimus, nes klausimams skirtas laikas jau pasibaigė. Dabar Seimo nariai gali pasakyti motyvus už pritarimą, ar prieš pritarimą šiam įstatymo projektui. Už kalbės V. Aleknaitė-Abramikienė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, aš girdėjau jūsų klausimus, skaičiau Teisės departamento išvadą ir suprantu, jog nėra vienareikšmiškai aiški šio projekto paskirtis, nėra vienareikšmiškai aiškios ir jo sąvokos. Tačiau vien dėl to, kad jaunas Seimo narys rimtai rengė, nori pateikti jūsų svarstymui savo darbą, aš esu linkusi pritarti. Juo labiau kad man pačiai yra tekę susidurti su sąvokos „antikvariniai daiktai“ tam tikru klampumu. Ji būtinai reikalauja, kad daiktas būtų pagamintas prieš 50 metų ir kartais iš tiesų galima atsidurti nepagrįstai keistoje situacijoje, jeigu daiktas neatitinka šito keliamo reikalavimo. Aš manau, kad jūs, būdami išmintingi, apsvarstysite šį projektą, galbūt jį patobulinsite, o aš, norėdama paremti jauną kolegą, balsuosiu už. Ir jus kviečiu pritarti.

PIRMININKAS. Motyvus prieš pasakys Seimo narys J. Sabatauskas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Gerbiamieji kolegos, sveikinu žemietį su jo iš tikrųjų geru, įspūdingu pristatymu, nes tikrai pasiruošęs ir vertas pagarbos. Tačiau manau, kad šiame projekte slypi keli pavojai. Vienas iš pavojų tai tiems automobiliams, kurie yra antikvariniai ir vertingi, kuriems yra suteikta valstybės įstatymais apsauga, ji gali būti pašalinta ir Lietuva gali netekti antikvarinių vertybių, nes tada gali atsidaryti joms durys arba vartai išvažiuoti ir Lietuva gali netekti vertybės.

Iš kitos pusės, sakymas, kad nepareikalaus biudžeto lėšų, na, kaipgi nepareikalaus, nes projektu numatoma specialūs numeriai, juos reikės gaminti, juos reikės užsakyti ir t. t. Vadinasi, vien tai, kad reikės paženklinti šitokius automobilius, kurie bus vadinami jau istoriniais, papildomai kitokiais numeriais… Taigi aš manyčiau, kad ypač dėl pavojaus kaip kultūros paveldui, kaip dėl vertingų daiktų netekimo Lietuvos Respublikai, aš manyčiau, jis bent jau taisytinas. Ačiū.

PIRMININKAS. Prašau Seimo narius balsuojant priimti sprendimą, ar Seimas pritaria įstatymo projektui po jo pateikimo.

Balsavo 61 Seimo narys. Už – 41, nė vieno prieš, susilaikė 20. Taigi įstatymo projektui po pateikimo pritarta. Siūlomas pagrindinis komitetas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Atsiprašau, nuklydau į dausas. Atsiprašau. Siūlomas pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas dėl šio projekto… (Balsai salėje) Dėl pagrindinio komiteto, taip?

V. GEDVILAS (DPF). Ne, ne. Replika po balsavimo.

PIRMININKAS. Replika po balsavimo – Seimo narys V. Gedvilas.

V. GEDVILAS (DPF). Dėkoju, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Mielieji kolegos, aš manyčiau, kai bus priėmimo stadija, tiems Seimo nariams, kurie turi automobilius, vyresnius negu 30 metų, reikėtų nusišalinti nuo balsavimo, nes supainiosite viešuosius ir privačius interesus.

PIRMININKAS. Taigi grįžtu prie komitetų. Pagrindinis komitetas yra pasiūlytas Teisės ir teisėtvarkos. Nėra dėl to prieštaravimų? Seimo narys V. Andriukaitis.

V. P. ANDRIUKAITIS (LSDPF). Gerbiamasis pirmininke, manau, kad turėtų būti nagrinėjama ir kultūros vertybių apsaugos aspektu. Šiuo atveju tikrai turėtų būti Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nuomonė, kadangi tai neabejotinai bus susiję su mūsų kultūros vertybių apsaugos problemomis. Visos antikvarinės prekės, šiaip ar taip, yra Kultūros apsaugos vertybių departamento žinioje.

PIRMININKAS. Ar Seimas pritaria Seimo nario V. Andriukaičio pasiūlymui papildomu komitetu skirti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą? Taip. Tai pagrindinis komitetas. Ar Seimo narys A. Endzinas nori kalbėti dėl motyvų ar dėl komitetų?

A. ENDZINAS (LSF). Dėl komitetų tai turbūt galima bendru sutarimu. Aš tiesiog norėjau repliką į repliką, bet gal vėliau?

PIRMININKAS. Tai prašom pasakyti repliką ir klausimo svarstymą baigsime.

A. ENDZINAS (LSF). Tai iš tikrųjų replika į repliką, nes Seimo nariai, kurie turi jaunesnius automobilius negu 30 metų, jeigu galima taip pasakyti, nes buvo pavartotas terminas „vyresni“, iš tikrųjų taip pat turėtų nusišalinti nuo balsavimo, nes kiekvienas automobilis turi galimybę pasenti. O tie Seimo nariai, kurie neturi automobilių, taip pat turėtų nusišalinti, nes kada nors gali turėti. Vadovaudamiesi tokia logika, mes prieisime prie sprendimo, kad negalime priimti sprendimo. Todėl galbūt neverta gražbyliauti kartais, atrodo, dėl tokių paprastų klausimų, o tiesiog žengti įprasta tvarka ir priimti tai, padaryti tai, ką reikia padaryti. Tik tiek. Ačiū.

PIRMININKAS. Taigi mes sutarėm, kad papildomas komitetas bus Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas. Numatoma projektą svarstyti birželio 16 d. Priešpaskutinis projektas. (Balsai salėje) Atsiprašau, dar kolega L. Sabutis prašo žodžio.

L. SABUTIS (TS-LKDF). Aš kantriai laukiau. Iš esmės idėja yra teisinga, bet aš negalėjau pritarti ir nepritarsiu bet kurioje stadijoje šio įstatymo pataisoms, nes ten yra kalbama apie saugų eismą. Ir man, kaip piliečiui, visiškai neturi reikšmės, ar gatve juda antikvarinis, ar istorinis automobilis. Svarbu, kad jis saugiai važinėtų. Viena. Be to, kalbama apie istorinę transporto priemonę. Istorine transporto priemone gali būti ir laivas, ir jachta, ir orlaivis, ir t. t. Todėl tiems komitetams, kurie vertins šia prasme, dėl saugaus eismo reikėtų apskritai tada spręsti apie istorines vertybes kitų transporto priemonių.