2009 m. lapkričio 23 d., pirmadienis

Inteligentai lieka opozicijoje

Tenka pripažinti, jog kultūra buvo paskutinėje vietoje, ir yra. Ši gyvenimiška tiesa šiuo laikotarpiu ypač išryškėja. Drastiškai mažinami bibliotekų fondai knygoms skirti, o Valdovų rūmai toliau, nors ir sulėtėję, vis tiek statomi. Tačiau ar bus lėšų ir noro juos aplankyti, jei neliks kultūros žmoguje?
Džiugu, kad Alytaus rajono savivaldybė kultūros darbuotojų dienos proga surengė minėjimą. Taip buvo įvardinta savivaldybės internetiniame puslapyje www.arsa.lt. Tylus, uždaras minėjimas. Apie tai nebuvo paskelbta spaudoje, neinformuoti nei Alytaus krašto Seimo nariai, nei Alytaus apskrities viršininko administracija, nei eiliniai rajono gyventojai, o minėtame puslapyje nenurodytas kultūros darbuotojų dienos minėjimo laikas!
Renginio metu kultūros darbuotojai apdovanoti padėkos raštais o, trys geriausieji – piniginėmis premijomis, kuriuos išrinko Alytaus rajono taryba. Įdomu, ar tie geriausieji nėra vienos partijos nariai? Jeigu taip, tuomet drįsčiau pareikšti, kad grįžta laikai, kai apdovanojimus lemia ne pasiekti darbai, o partiškumas.
Keista, kad kultūros darbuotojai pakviesti ne į savo „namus“, o į Alytaus komunikacijos ir kultūros centrą. Negi visame Alytaus rajone neliko nei vieno kultūros centro, kuriame dar galima pasveikinti kultūros darbuotojus?
Teko girdėti, kad dalis kultūros darbuotojų atvyko pasirėdę gedulo spalvomis, kiti šį renginį visai ignoravo. Sakoma, kad inteligentai visada lieka opozicijoje.

Su švente Jus.